Ahju kasutusjuhend /garantiitingimused:  (mudelid: Q 700, Q 1000, Q 1250)

Tähtis!
Enne seadme kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. Seade on kasutamiseks vaid välitingimustes. Seade töötab puuküttel.

Turvanõuded:

 • Töötavat seadet ei tohi jätta järelevalveta.
 • Seadme kasutamine on lastele keelatud.
 • Seade on kasutamiseks ainult välitingimustes.
 • Seade on mõeldud vaid sihtotstarbeliseks kasutamiseks.
 • Seade muutub töö käigus tuliseks ning võib põletada.
 • Ära liiguta seadet töö käigus.
 • Ära proovi töötaval seadmel eraldada ühtki detaili.
 • Ära hoia töötava seadme läheduses kergestisüttivaid aineid.
 • Ära kunagi kasuta seadet, mis ei ole tehniliselt korras.
 • Ära kasuta mittekompleksset seadet- jälgi, et kõik detailid oleksid installeeritud (sahtlid, korstnad, termomeeter)

Seadme osad:

Küpsetuskolle, mille sees on:

 • Roostevabast terasest küpsetusrestid (2 tk) NB! Mudelil Q1250 on terasest restid.
 • Ahju esirest (1 tk)
 • Korstnad (2 tk)
 • Korstna kinnituspoldid koos mutrite ja seibidega ( 8 tk)
 • Ahju termomeeter (1 tk)
 • Veevann (1 tk)
 • Õlivannid (2-3 tk) Q 600 ja Q 700 mudelitel 2 tk, Q 1000 ja Q 1250 mudelid 3 tk.
 • Aerosoolvärv +600°C must (värviparandusteks liigsest kuumusest põhjustatud värvikahjustuste likvideerimiseks)

Küttekolle, mille sees on:

 • Tuhasahtel
 • Malmrest

Lisavarustusena:

 • Grillsöe sahtel.

Grillsöe sahtel  võimaldab grillida lisaks BBQ funktsioonile. Sahtel on asetatakse veevanni põhja, grillimise ajal eemaldatakse õlivannid. Sahtlisse lisatakse grillsütt või grillbriketti ning seade töötab nagu söegrill. Grillimise käigus kogunenud tuhk kogutakse veevanni, enne järgmist BBQ küpsetamist tuleb tuhk veevannist eemaldada.
Kasutamine:
Seade on tehases eelkomplekteeritud- paigaldada tuleb vaid korstnad ja termomeeter ning ahju vahepoldid kinni keerata.

Enne kasutuselevõttu:

 1. Eemalda kõik pakendi osad ahju ümbert ja seest.
 2. Paigalda korstnad ja termomeeter.
 3. Pinguta vahepoldid.
 4. Asteta sahtlid ja tuharest oma kohale.
 5. Aseta ahi tugevale ja siledale tulekindlale  pinnasele.
 6. Aseta küpsetusrestile 1-2 kg kaaluv kõrge rasvasisaldusega liha nagu peekon või pekk.
 7. Lisa veevanni veidi (ca liiter) vett.
 8. Süüta küttekoldesse tuli ja küta ahju ca 1-2 tundi, hoides temperatuuri ca +120°C.
 9. Hoia korstnate siibrid lahti, et tehnilised õlid saaksid ahju sisemusest saaks välja põleda.
 10. Jälgi, et veevannis oleks stabiilselt veidi (ca liiter) vett.
 11. Pärast antud protseduuri lase ahjul maha jahtuda.
 12. Liha ei ole pärast protseduuri söömiskõlbulik (ka mitte lemmikloomadele).

 

Sisseküpsetamise mõte seisneb selles, et ahjust põlevad välja tehnilised õlid ja ahju siseseintele tekib kaitsev tahmakiht. Toimingu käigus kerkib temperatuur kohati nii kõrgeks, et ahju küttekoldelt võib kohati värv maha kooruda. Selleks probleemi lahenduseks on komplektis aerosoolvärv. Kõigepealt tuleb koorunud värv eemaldada (näit.harja või lapiga) ning seejärel aerosooliga värvida. Lõpliku kõvaduse saavutab värv peale esimest kuumutamist. Antud toiming ei ole otseselt vajalik, küll aga säilitab ahju esteetilise välimuse.

Enne küpsetamist:

 

 1. Kontrolli, et termomeeter ja ahju korstnad oleksid paigaldatud.
 2. Kontrolli, et ahju vahepoldid oleksid kinni keeratud.
 3. Kontrolli, et vee-ja õlivannid oleksid paigaldatud ning need oleksid puhtad.
 4. Kasuta küttematerjalina väikese tõrvasisaldusega puitu (lepp, viljapuud, tamm).
 5. Küttematerjalina kasutatav puit on soovituslikult kuiv, sest märg puit võib tekitada tahma. Süütamisel mitte kasutada süütevedelikku.
 6. Küta ahi enne toidu ahjupanekut  kuumaks (100-120°C).
 7. Lisa vajadusel veevanni vett.

 

Küpsetamise ajal:

 

 1. Jälgi, et temperatuur püsiks normi piires (sõltuvalt valmivast toidust võivad temperatuuride vahemikud erineda).
 2. Jälgi, et veevannis oleks piisavalt vett. (liha vajab vett, kala reeglina ei vaja)
 3. Temperatuuri saab reguleerida ka õhuvahetusega: korstnate otsas olevate siibritega, ahjuuksega ja tuhasahtliga. Avade sulgemisega saab temperatuuri alandada, avamisega seevastu tõsta. Temperatuuri reguleerimine ei toimi koheselt peale avade avamist/sulgemist, sõltuvalt olukorrast võtab see mõned minutid aega. Kui temperatuur tõuseb väga kõrgeks, siis saab seda erandkorras alandada ka sellega, et jätta küpsetuskolde kaane vahele õhuvahe. Temperatuuri alandab ka vee lisamine veevanni.
 4. Jälgi, et korstnatest väljuv suits oleks valge.
 5. Jälgi, et küttekoldesse ei visataks plastikut,  pabereid, suitsukonisid vms prahti.

 

Hooldamine:

Ahju sisu puhastamine– küpsetusreste saab puhastada harjaga, eemaldades restide külge kõrbenud mustuse.  Õli- ja veevannidest tuleks enne puhastamist sinna kogunenud vedelik (rasv, vesi) ära valada. Vanne võib veega loputada. Pesuaineid ei ole soovitatav kasutada ühegi ahju sisemise osa puhastamiseks.

Ahju välispinna puhastamine- välispinda saab puhastada veega, rasva eemaldamiseks võib kasutada ka pesuaineid.

 

Juhend võimalike vigadega toimetulekuks ning maistva lõpptulemuse saavutamiseks:

 Vea nimetus:  Millest tuleneb:   Kuidas toimida:
 Ahi ei tõmba.  Kõik siibrid on täies ulatuses kinni, tuhasahtel on tuhka täis.  Kontrolli siibrite asetust.

Tühjenda tuhasahtel tuhast.

 

 Ahi tahmab.  Märg puit, vale puiduliik.  

Kasuta kütmiseks kuiva puitu.Kasuta väikese tõrvasisaldusega puiduliike (lepp, viljapuud, tamm).

 

Must (tume) suits.  Vale kütteaine või ahi on külm. Kasuta kütmiseks kuiva puitu.Kasuta väikese tõrvasisaldusega puiduliike.  Oota kuni ahi saavutab kõrgema temperatuuri.

 

 Värv põleb maha  Liiga kõrge temperatuur mõnedes piirkondades. Ahi on värvitud +400°C kuumuskindla värviga.  

Ahjuga on kaasas +600°C must aerosoolvärv. Paranda vead värviga, järgides värvipudelil olevat informatsiooni.

 

 Toit kuivab ahjus.  Liiga kõrge temperatuur. Vesi on veevannist ära auranud.  

Alanda temperatuuri või/ja lisa vett veevanni.

 

 Toit näeb välja  (ja maitseb) keedetuna.  Liiga palju niiskust.  

Lisa vähem vett. Liigne niiskus takistab suitsul imendumast.

 

 Toidul on liiga vähe   suitsumaitset.  Liiga palju niiskust.

 

 Lisa vähem vett.

 

 Liha ei ole kõrbenud aga siiski vintske. Reeglina liiga madal temperatuur.

Liiga vähe niiskust.

 

Tõsta küpsetamise lõpuosas temperatuuri taset. Vajadusel lisa vett.

 

 

Rohkem informatsiooni ning näpunäiteid BBQ küpsetamise  kohta saab meie kodulehelt www.grillsymbol.com

Garantii:

 

 • Seadmel ja selle osadel on 24 kuune valmistus- ja materjaligarantii. Garantii kehtib üksnes ostudokumendi originaali esitamisel.
 • Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mille on põhjustanud kasutamisjuhiste mittetäitmine.
 • Garantii alla ei kuulu seadme normaalne kulumine, osade roostetamine ja sellest lähtuvate vigade parandamine. Samuti toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.)
 • Garantii alla ei kuulu temperauurist sõltuv värvi eraldumine küttekoldel, vahekorstnal ning küpsetuskolde alumises osas, selle tarbeks on iga ahju komplekti lisatud 1 tk musta +600°C temperatuuritaluvusega aerosoolvärvi.
 • Kui tootes või selle osades ilmneb garantiiajal viga, võta toote müüjaga ühendust.
GrillSymbol Products